facebook tracking
Tilbake til data og personvern

Personvernerklæring

 

Technogardens kunder, jobbsøkere og forretningspartnere er viktig for oss og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. I det nedenstående vil vi forklare hvordan og hvorfor vi behandler informasjon om våre jobbsøkere og kunder, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten og personopplysningene vil behandles i samsvar med Technogardens retningslinje for personvern basert på gjeldende personvernlovgivning inkl. EU’s personvernforordning (GDPR).

Denne personvernerklæringen gjelder for våre jobbsøkere, brukere av nettstedene og applikasjonene våre, og representanter for våre kunder og leverandører.  

Personvernerklæringen gjelder for alle selskaper i Technogarden-konsernet.

1. Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en enkeltperson. Direkte identifikatorer kan være navn, fødselsnummer, e-post eller andre person-entydige kjennetegn. 

2. Hvem er ansvarlig for for personopplysninger i Technogarden?  

Den som mottar personopplysninger og bestemmer hva personopplysningene skal brukes til, kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder.

Når du søker på stillinger eller er kunde av Technogarden, er det Technogarden Holding AS, Kjørboveien 29, 1338 Sandvika, som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

3. Hvilke personopplysninger behandler og lagrer vi?

Technogarden samler inn opplysninger som jobbsøkere og kunder selv gir/sender til oss personlig, eller ved at vi anvender en tredjepart slik som for eksempel Facebook eller LinkedIn. Nedenfor er en oversikt over noen av de personopplysninger vi behandler;

  • Som jobbsøker: CV, vitnemål, søknadsbrev, navn, e-post adresse, telefonnummer, postadresse, arbeidserfaring, utdannelse, kompetanse, attester.
  • Som kunde: navn, epostadresse, telefonnummer og oppdragshistorikk.

Som besøkende på våre nettsider, behandles ingen personopplysninger om deg bortsett fra i begrenset grad gjennom bruk av aggregert (ikke identifiserbar) informasjon og informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler brukes for å kunne gi våre besøkere av siden en best mulig kundeopplevelse og service. Etter «Lov om elektronisk kommunikasjon» er vi pålagt å informere våre besøkende om slik bruk. Les mer om dette under egen informasjon Cookies (se nederst på siden).  

4. Hva bruker vi opplysningene til? 

Technogarden vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. 

Technogarden vil kun benytte opplysningene du registrerer selv til å:

  • Vurdere deg som kandidat for utleieoppdrag hos våre kunder, til ledige stillinger utlyst på hjemmesidene våre eller som generell jobbsøker - samt for å kommunisere med deg gjennom rekrutteringsprosessen. 
  • Utøve god og effektiv kundeoppfølging.

5. Hvem deler vi opplysninger med? 

Technogarden vil kunne dele informasjon knyttet til jobbsøknad og jobbsøknadsprosess med kunder og leverandører/tredjepart når dette er nødvendig for levering av våre tjenester, og under forutsetning av at de behandler dette iht. våre instruksjoner gjennom databehandleravtale. Technogarden vil for øvrig ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

6. Hvordan kan du få innsyn, endre eller slette opplysningene vi har om deg?

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil eller ønsker innsyn i personopplysningene Technogarden har om deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. 

Så lenge en bruker ikke protesterer mot behandlingen av hans / hennes personlige data skriftlig, vil personopplysninger bli lagret og behandlet av oss så lenge vi anser det for nødvendig for de formål som er omtalt i pkt. 4. Vær oppmerksom på at en arbeidssøker (bruker) kan være interessert i fremtidig rekruttering og for dette formålet kan vi lagre personopplysninger så lenge de anses å være av interesse for potensiell rekruttering. Hvis du som bruker ønsker at din personlige informasjon ikke behandles for dette formålet (fremtidig rekruttering), vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen i kapittel 10.

7. Informasjonssikkerhet

Technogarden har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi har tekniske og organisatoriske tiltak som beskytter dine personlige data mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang.

8. Personvernrådgiver

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos administrerende direktør i hvert enkelt selskap i Technogarden. 
Det er utnevnt en personvernrådgiver for Technogarden i Norge. Personvernrådgiverens oppgaver er å sikre at Technogarden følger Personvernforordningen (GDPR), og fungerer som en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern i Technogarden.

9. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. 

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen.  

Technogarden er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett. 

10. Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til Technogarden på privacy@technogarden.no

eller

Technogarden AS
Att: Personvernrådgiver
c/o Norconsult
Postboks 626
1303 Sandvika

 

Cookies 

When Users use the Service, information about the usage may be stored as cookies. Cookies are passive text files that are stored in the internet browser on the User’s device, such as computer, mobile phone or tablet, when using the Service. We use cookies to improve the User’s usage of the Service and to gather information about, for example, statistics about the usage of the Service. This is done to secure, maintain and improve the Service. The information that is collected through the cookies can in some instances be personal data and is, in such instances, regulated by 
https://www.teamtailor.com/privacy_policy.

Users can at any time disable the use of cookies by changing the local settings in their devices. Disabling of cookies can affect the experience of the Service, for example disabling some functions in the Service.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor