Jan-Fredrik Meinich Hvam

Konsulentleder, Oslo – Technogarden Consulting

Noen av kollegaene mine