facebook tracking

Technogarden er et av Norges ledende konsulent- og rekrutteringsselskap rettet mot IKT og teknisk sektor. Vi er representert med 15 kontorer i Norge og Sverige og har rundt 450 medarbeidere, primært ingeniører, IT konsulenter og prosjektadministrativt personell. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig i prosjektposisjoner ute hos våre kunder. En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter. Våre kunder - både innen rekruttering og konsulentutleie - spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS – Norges største rådgivende ingeniørselskap.

 

Dokumentstyringsenheten består for tiden av 12 medarbeidere, og er organisert som en fellesfunksjon med to grupper med ansvar for hhv. Dokumentstyring og FDV. Stillingen rapporterer til dokumentstyringsleder, men vil i det daglige forholde seg til gruppelederne for hhv. Dokumentstyring og FDV som stillingen primært skal bistå. Stillingen innebærer oppgaver innen teknisk- og administrativ dokumenthåndtering, samt oppgaver relatert til FDV. Prosjektspråk er engelsk og norsk.

Vi søker en dokumentstyrer med erfaring fra sluttfasen av store utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis innen bygg- og anlegg, eventuelt en nyutdannet med relevant høyere utdanning, f.eks. innen bibliotek eller arkiv. Fokus vil i starten være på Dokumentstyring som hovedområde og deretter gradvis går over til FDV: kanskje en 70-30 fordeling som etter hvert blir 30-70 ut fra behovene i prosjektet. Fleksibilitet er et nøkkelord her da der er vanskelig å forutse behovet helt eksakt.

Vår enhet benytter ProArc, Public 360, eRoom og Sharepoint og i tillegg Pims Completion og Maximo (Banedata) for FDV-delen

Arbeidsoppgaver:

 • registrering i ProArc, Saksrom (Public 360) og eRoom
 • kvalitetskontroll av dokumentasjon og registreringer
 • oppfølging / rapportering
 • daglig dokumentstyring og kontroll
 • faglig rådgiving
 • gjennomføre opplæring ved behov innenfor ansvarsområdet
 • oppfølging av byggherrens styringsdokumentasjon
 • generell prosjektstøtte gjennom byggefasen

Arbeidsoppgaver FDV:

 • Bidra til planlegging av riktig omfang av FDV med hensyn til innhold, språk og struktur (dokumentasjon/banedata)
 • Kode FDV-dokumentasjon iht. FDV kodeverk
 • Løpende kontroll av kontraktørenes arbeid og fremdrift med «Tag-Doc» i ProArc og PIMS og tilbakemelding/oppfølging ved behov
 • Bistå fagansvarlig i deres gjennomgang av FDV
 • Fortløpende oversending av ferdig FDV til FDV-arkiv og oppfølging av eventuelle kommentarer fra FDV-arkivet
 • Løpende håndtering av spørsmål og avklaringer fra kontraktører og andre
 • Initiere og lede møter ang. FDV
 • Ta ut og sammenstille lister og rapporter fra relevante FDV-systemer
 • Identifisere eksisterende FDV-dokumentasjon som er ugyldig eller må revideres
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Positiv, fleksibel og serviceinnstilt, nøyaktig og strukturert.
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team.


 

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

OSLO

Kjørboveien 29 (postadresse: Vestfjordgaten 4)
1338 SANDVIKA Veibeskrivelse firmapost@technogarden.no +47 675 71 000 Vis side

Hvorfor bruke Technogarden?

Technogarden har en profesjonell stab som hver dag jobber med utvikling og rekruttering av gode kandidater innen teknologiområdet. Vi er et spesialisert konsulentselskap innen konsulentutleie og rekruttering innenfor teknisk sektor i det skandinaviske markedet

 • Lang erfaring

  Vi har femten års erfaring i å støtte alt fra små foretak til Nordens ledende industriselskaper med tekniske spesialister og ledere.

 • Kunnskap og kompetanse

  Våre medarbeidere har høy kompetanse og et godt nettverk innen sine respektive forretningsområder. Både kunder og kandidater møter dyktige fagpersoner med høy bransjekunnskap og forretningsforståelse.

 • Strategisk partner

  Gjennom faglige råd, hjelper vi både bedrifter og enkeltpersoner til suksess og utvikling. Vår suksess avhenger av våre leveranser. Våre rutiner skal sikre gode prosesser for både kunder og kandidater.

 • Nordisk kontaktnett

  Sammen med Norconsult, utgjør vi en av Skandinavias sterkeste leverandører i teknisk rådgivning og rekruttering.

Kultur og verdier

Vår hverdag er preget av høyt tempo målrettet for våre kunder og kandidater. Vi har en flat organisasjon som er åpen og inkluderende. Vi skal selvsagt samarbeide, men samtidig verdsette individuell frihet, initiativ og stå på vilje. Markedet skal gjenkjenne oss på våre 5 P'er: Professional, Personal, Precision, Profitable og Pace. Gjennom å utøve våre verdier i hverdagen - i møte med kunder, kandidater og medarbeidere - skal vi forsterke vår internkultur og selskapets profil.

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor